Besedy a přednášky

Úterý, 10.03.2020

17:30

Kino Napajedla

Jiří Sázel | 10 let cestování v Malém Tibetu

10. března se Napajedla každoročně, stejně tak stovky dalších měst u nás i ve světě, připojují k iniciativě "Vlajka pro Tibet". Jejím vyvěšením si připomínáme výroční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci v roce 1959, při němž a také následně poté zemřely desetitisíce Tibeťanů. Přijměte proto pozvání na úterý 10. 3. v 17.30 do Kina Napajedla a spolu s Jiřím Sázelem se ocitnete v Himalájích - Jiří Sázel jezdí do Malého Tibetu již více než 10 let. Poprvé tam vyrazil v roce 2008 a jako dobrovolník vyučoval děti a pomáhal na stavbě. Mezitím založil neziskovku Brontosauři v Himálajích, která bere do Malého Tibetu každý rok 60 lidí, kteří zde chtějí cestovat a také pomáhat místním lidem. Ať už je to odbornými znalostmi, finančními dary či nezištnou lidskou pomocí. Poděkováním se tak na oplátku stává setkání s obyvateli a jejich nádhernou kulturou! Více o celé iniciativně najdete na http://www.brontosaurivhimalajich.cz/ Vstupné 80/60 Kč senioři + 65 let, studenti do 26 let a ZTP.

Pondělí, 16.03.2020

18:00

Kino Napajedla

Krajina pro včely a kvalitní potraviny pro lidi | Přednáška

Muzeum Napajedla zve na jarní tematickou přednášku Ing. Roman Slavík, PhD., KRAJINA PRO VČELY A KVALITNÍ POTRAVINY PRO LIDI. Přednáška se koná v rámci výstavy Muzea Napajedla s názvem 115 let včelařství v Napajedlích. Krajina se mění vlivem lidské činnosti po celém světě, přičemž dochází ke změnám v rozmanitosti rostlin i živočichů. Jedním z živočichů, který reaguje na tyto změny je včela medonosná, která zajišťuje opylování rostlin a stará se nám o třetinu naší potravy, avšak i kvůli lidské činnosti dochází každoročně k jejich úhynům. Úbytek včel i dalších opylovačů znamená, že člověka čekají problémy. V přednášce se seznámíte s tím, jak těmto problémům čelit, přitom si zajistit kvalitní potravu a pomáhat včelám.Roman Slavík patří k našim odborníkům v ob­lasti udržitelné správy krajiny a k neúnavným propagátorům moderních způsobů včelaření. Působí v krajské i okresní organizaci Českého svazu včelařů ve Zlíně, organizuje odborné přednášky a včelařské kurzy, věnuje se osvětě a snaží se vést chovatele ke vzdělávání a využívání nových technologií v chovu včel.Vstupné:70 Kč / 50 Kč studenti do 26 let a senioři +65 let

Středa, 06.05.2020

18:00

Kino Napajedla

Jiří Kolbaba | Poklady Aljašky a západní Kanady

Putování po severozápadě USA a Kanady začneme v aljašském Anchorage. Poznáme park Denali, obávané medvědy, sídlo Santa Clause i namodralé ledovce. Z Aljašky do kanadské Britské Columbie poplujeme velkým parníkem. Nad Vancouverem budeme létat vrtulníkem. Poznáme přírodní skvosty oblasti a připomeneme si místa zlaté horečky v Kanadě a USA. Vstupné 220 Kč, senioři + 65 let a studenti 200 Kč, ZTP 180 Kč. Předprodej v těchto cenách pouze do 31. 3. 2020. Poté jednotná cena 250 Kč. Platnost rezervací je 40 dnů od uskutečnění rezervace, nejdéle však do 31. 1. 2020. Vstupenky k zakoupení v Informačním centru Napajedla a v Kině Napajedla vždy hodinu před každým představením. UPOZORNĚNÍ: V rámci akce budou pořizovány fotografie a videozáznamy sloužící k propagačním aktivitám pořadatele.  

Úterý, 01.09.2020

18:00

Kino Napajedla

Pjér la Šéz | Projekce ve vztazích

Dokážete od sebe rozlišit projekci a skutečnost? Nejsou projekce překážkou ve vašich partnerských vztazích? Jak získat svobodu, autonomii a přehledné, naplňující vztahy?Na tyto a mnohé další otázky budeme hledat odpovědi s Pjér la Šé´zem.Pjér la Šé´z - provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi, ve které doprovází své klienty na jejich cestě při hledání a realizaci osobní svobody. Dlouhodobě spolupracuje s Jaroslavem Duškem v divadle Vizita a v představeních Čtyři dohody a Pátá dohoda. S Ivetou Duškovou a Petrou Bílkovou účinkuje v představení Škola Malého stromu. V hudební oblasti působí ve znovu obnovené bigbítové kapele Rakousko-Uhersko. Vydal zatím tři publikace - psychologickou studii Indián - zpráva o archetypu, hlubinný román o hledání sebe sama Den svatého Ignora a novelu ve stylu realistického vizionářství Cesta. K vydání připravuje hlubinnou studii Psychologie souhlasu. Zajímají jej především otázky možností lidského bytí v tomto světě. Výtěžek bude věnován občanskému sdružení Za sklemVstupné: 250 Kč do 31.5., od 1.6. do 1.9. 300 Kč, k zakoupení na www.kino.napajedla.cz, v Informačním centru Napajedla a hodinu před každou projekcí v Kině Napajedla.


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Kino Napajedla
Realizace rotate Rotate