Návštěvní řád

Jsme velmi potěšeni, že chcete navštívit naše Kino Napajedla a vychutnat si filmový zážitek přímo na plátně! Respektujte, prosím, naše pokyny níže. Budete odcházet z kina spokojeni nejen vy, ale také ostatní diváci.

V kinosále Kina Napajedla je zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy během filmové projekce. Zakázáno je poškozovat vybavení kinosálu, sedaček aj. Rovněž není povoleno telefonování během představení a ani konzumace jídla, kde platí přísný zákaz vnášení do sálu. Nápoje jsou povoleny a divák si je může vzít do sálu s sebou. Prosíme však o jejich konzumaci tak, abyste nerušili ostatní diváky.

Pohyb ve veřejných prostorách Kina Napajedla je na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Chovejte se prosím ohleduplně k personálu, vybavení  i spoludivákům a udržujte čistotu ve všech prostorách budovy i kolem ní.

Kabáty či bundy je možné odložit do šatny, která je však nehlídaná. Odložení věcí je na zodpovědnoti diváka - zvažte proto prosím odkládání cenných předmětů. Upozorňujeme rovněž diváky, že v rámci klasických či speciálních projekcí (úvody, host, atd.) mohou být pořizovány fotografie a videozáznamy sloužící k propagačním aktivitám pořadatele.

Naše Kino Napajedla je vybaveno technikou pro 3D zvuk a 3D obraz. V případě 3D projekce jsou divákovi po dobu představení zapůjčeny speciální 3D brýle. Při jejich použití dbejte, prosím, těchto zásad:

  • Pro prostorovou projekci jsou zapůjčeny 3D brýle, které se při opuštění sálu vrací obsluze.
  • Pro děti půjčujeme speciální dětské 3D brýle, které jsou v menší velikosti oproti dospělým.
  • Za prokazatelné poškození je zodpovědný samotný divák.
  • Nedotýkejte se skel prsty a ani nijak brýle nečištěte.
  • Před každou projekcí jsou brýle očištěny. V případě znečištění či jiné vady ihned přivolejte uvaděčku či obsluhu.
  • 3 Drýle lze použít i v kombinaci s dioptrickými brýlemi či čočkami.

Návštěvník zakoupením vstupenky souhlasí výše uvedenými pokyny a zásadami a je si vědom, že při jejich porušení může být vykázán z prostor Kina Napajedla. A to bez nároku na vrácení vstupného či nároku na jakékoliv jiné kompenzace nebo náhrady škody.

Tento web používá na poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštevnosti soubory cookie. Používaním tohoto webu s tím souhlasíte. Viac informácí o souborech cookie najdete zde.