Návštěvní řád

Jsme velmi potěšeni, že chcete navštívit naše Kino Napajedla a vychutnat si filmový zážitek přímo na plátně! Respektujte, prosím, naše pokyny níže. Budete odcházet z kina spokojeni nejen vy, ale také ostatní diváci.

V kinosále Kina Napajedla je zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy během filmové projekce. Zakázáno je poškozovat vybavení kinosálu, sedaček aj. Rovněž není povoleno telefonování během představení a ani konzumace jídla, kde platí přísný zákaz vnášení do sálu. Nápoje jsou povoleny a divák si je může vzít do sálu s sebou. Prosíme však o jejich konzumaci tak, abyste nerušili ostatní diváky.

Pohyb ve veřejných prostorách Kina Napajedla je na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Chovejte se prosím ohleduplně k personálu, vybavení  i spoludivákům a udržujte čistotu ve všech prostorách budovy i kolem ní.

Kabáty či bundy je možné odložit do šatny, která je však nehlídaná. Odložení věcí je na zodpovědnoti diváka - zvažte proto prosím odkládání cenných předmětů. Upozorňujeme rovněž diváky, že v rámci klasických či speciálních projekcí (úvody, host, atd.) mohou být pořizovány fotografie a videozáznamy sloužící k propagačním aktivitám pořadatele.

Naše Kino Napajedla je vybaveno technikou pro 3D zvuk a 3D obraz. V případě 3D projekce jsou divákovi po dobu představení zapůjčeny speciální 3D brýle. Při jejich použití dbejte, prosím, těchto zásad:

  • Pro prostorovou projekci jsou zapůjčeny 3D brýle, které se při opuštění sálu vrací obsluze.
  • Pro děti půjčujeme speciální dětské 3D brýle, které jsou v menší velikosti oproti dospělým.
  • Za prokazatelné poškození je zodpovědný samotný divák.
  • Nedotýkejte se skel prsty a ani nijak brýle nečištěte.
  • Před každou projekcí jsou brýle očištěny. V případě znečištění či jiné vady ihned přivolejte uvaděčku či obsluhu.
  • 3 Drýle lze použít i v kombinaci s dioptrickými brýlemi či čočkami.

Návštěvník zakoupením vstupenky souhlasí výše uvedenými pokyny a zásadami a je si vědom, že při jejich porušení může být vykázán z prostor Kina Napajedla. A to bez nároku na vrácení vstupného či nároku na jakékoliv jiné kompenzace nebo náhrady škody.

Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice.

Zde můžete vyjádřit svůj souhlas s použitím cookies které nejsou nezbytné pro chod stránky